Legislatie
Legea 7/1996
Legea 18/1991
Ordinul 634/2006 – Regulament privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale;
Ordinul 39/2009 – Tarife si servicii OCPI;
Ordinul 186/2009 – Termene prestare servicii OCPI;
Ordinul 415/2009 – Planuri parcelare
Ordinul 107/2010 – Autorizarea persoanelor fizice si juridice;
Ordinul 108/2010 – Avizarea, verificarea si receptia lucrarilor de spacialitate (PAC, PUZ, PUD si PUG);
Ordinul 785/2011 – modificare la Ordinul 634/2006.