slide3
cadastru

Cadastru

Cadastru Funciar

Este un sisterm unitar de evidență tehnică, economică și juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea și reprezentarea pe planuri cadastrale a proprietăților.

Pentru aceasta sunt necesare, în primă fază detreminarea prin măsurători topografice a poziției, configurației și mărimii suprafețelor de teren pe categorii de folosință și pe proprietari precum și la determinarea construcțiilor în funcție de mărimea suprafeței acestora, a numărului de nivele și a destinației.